1177 journaler

Din journal – 1177

Journalen behövs för uppföljning och utveckling av vårdverksamheten. Den behövs för att avgöra försäkringsärenden eller andra ansvarsfrågor. Journaler kan också …

Läs din journal via nätet – 1177

På 1177.se får du råd om hälsa och information om sjukdomar och vilka mottagningar du kan kontakta. Logga in för att läsa din journal och göra dina vårdärenden.

Läs din journal – 1177

På 1177.se får du råd om hälsa och information om sjukdomar och vilka mottagningar du kan kontakta. Logga in för att läsa din journal och göra dina vårdärenden.

Du som är över 16 år kan läsa viss information ur din journal när du har loggat in. Det varierar mellan regionerna hur mycket information som visas.

Din journal – 1177

När du söker och får vård dokumenteras det i en patientjournal.

När du söker och får vård dokumenteras det i en patientjournal. Det främsta syftet är att din vård ska bli så bra och säker som möjligt.

Frågor och svar om journal via nätet – 1177

På 1177.se får du råd om hälsa och information om sjukdomar och vilka mottagningar du kan kontakta. Logga in för att läsa din journal och göra dina vårdärenden.

Sammanhållen journalföring – Västra Götaland – 1177

Det är därför vi har journaler. I journalerna finns hela din vårdhistoria samlad. Men journalerna finns inte samlade i vården. Vård som du fått hos en …

Journal via nätet, e-tjänsten Journalen 1177 – Vårdgivarguiden

Journal via nätet, e-tjänsten Journalen | Vårdgivarguiden

Syftet med Journalen 1177 att stärka möjligheten för invånarna att medverka i beslut och uppföljning av den egna vården samt stödja engagemanget för den …

E-tjänsten Journalen ger patienter möjlighet att ta del av information ur sin journal via e-tjänsterna på 1177.se.

Journalkopior och arkiverade patientjournaler – Region Skåne

Regionarkivets journal- och arkivservice tillhandahåller patientjournaler från … Journalkopior beställs genom e-tjänsterna på 1177.se, telefon 0771-866600 …

Regionarkivets journal- och arkivservice tillhandahåller patientjournaler från Region Skåne och arkiverade patientjournaler från vissa privata vårdgivare i Skåne.

Behöver du hjälp med att hämta dina journaler från 1177?

Microsoft Word – 1177 Guide draft 2.pdf

… in på https://www.1177.se/ får du tillgång till dina journalhandlingar. Navigera sedan till ”Journaltjänster”, därefter gå vidare till ”Journalen”.

Din journal – Barnavårdscentraler i Stockholm

Din journal

Uppgifterna i din journal spärras då för andra vårdgivare. … Syftet med journalen är att dokumentera den vård du får. … Mer om journaler på 1177.se.

All vård som du får dokumenteras i din patientjournal. 

Keywords: 1177 journaler, journal 1177, 1177 patientjournal, förlossningsjournal 1177, fullmakt 1177 journal, slutenvårdsanteckning 1177