Somatiska funktionsnedsättningar 1177

Samhällsstöd till barn med funktionsnedsättning – 1177

26 nov. 2020 — En funktionsnedsättning kan uppstå som en följd av en medfödd skada eller sjukdom. Den kan också uppstå på grund av en skada eller efter en …

Funktionsnedsättning – 1177

En funktionsnedsättning kan vara medfödd eller uppkomma efter till exempel en sjukdom eller en olycka. Man kan ha en funktionsnedsättning tillfälligt eller …

Intellektuell funktionsnedsättning – utvecklingsstörning – 1177

Att du har intellektuell funktionsnedsättning kan bero på många olika saker. Det kan bero på en avvikelse i kromosomerna, till exempel om du har Downs syndrom …

Att ha en intellektuell funktionsnedsättning innebär att ha svårt att förstå och lära sig vissa saker. Det finns olika grader av intellektuell funktionsnedsättning. Bra rutiner och hjälpmedel kan göra vardagen lättare.

Information för dig med funktionsnedsättning – 1177

En funktionsnedsättning betyder att du har nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. Det kan vara i olika grad och påverka livet olika …

Habiliteringen erbjuder stöd till dig som har en funktionsnedsättning. Stödet kan bestå av till exempel behandling, rådgivning eller utprovning av hjälpmedel. Stödet du får hos oss är ett komplement till andra åtgärder som du får inom hälso- och sjukvården, från kommunen eller socialtjänsten.

När någon nära dig har en funktionsnedsättning – 1177

En del föds med en funktionsnedsättning, men andra får dem genom t.ex. en sjukdom eller olycka. Fysiska funktionsnedsättningar kan till exempel innebära att man …

Att någon i familjen eller annan närstående person har en funktionsnedsättning kan väcka många frågor och funderingar. Det finns många olika sorters funktionsnedsättningar, och olika personer kan påverkas på olika sätt.Det är aldrig ditt fel att någon nära dig har en funktionsnedsättning. Du har rätt att må bra och få någon att prata med om du behöver det. Det finns hjälp att få, du är inte ensam.

Hjärna och nerver – 1177

Här kan du läsa mer om sjukdomar och besvär som har att göra med nerverna. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar – npf. Här kan du läsa om …

Här kan du läsa mer om sjukdomar och besvär som har att göra med hjärnan och nerverna.

Hjälpmedel vid fysiska funktionsnedsättningar – Översikt

20 maj 2021 — Termen funktionsnedsättning beskriver nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Termen funktionshinder beskriver i …

Funktionsnedsättning – nedsatt förmåga att fungera – Doktor.se

Funktionsnedsättning – nedsatt förmåga att fungera – Doktor.se

Det finns olika typer av funktionsnedsättningar som alla har det gemensamt att de ger en sämre förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt.

En funktionsnedsättning innebär att individen har en nedsatt förmåga att fungera i förhållande till omgivningen. Läs mer på Doktor.se.

Stöd till barn och unga med funktionsnedsättning

Men barn med funktionsnedsättning och deras familjer kan behöva mer stöd … 388 www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Utvecklingsstorning/Hämtad …

Keywords: somatiska funktionsnedsättningar 1177